About

Jegeg Bagus Bali

PEMAHBAH KALIH PENGAKSAMA
Om Swastyastu
Pangastawa majeng ring Ida Shang Hyang Widhi Wasa, sangkaning wit asung kerta wara nugraha Ida, tiyang prasida muputang indik panyelehan daging buku paplajahan Basa Bali ri sajeroning ceciren nyane.
Titiyang nunas suksma ring bapak dosen “ Dr. I Wayan Gara,M.Hum “ santukan saking pituduh lan buku pedoman sane kaicen ri sajeroning anggen nyelehin buku paplajahan Basa Bali utawi Teks Book puniki wantah mabot pisan. Duaning asapunika, tiyang prasida muputang pikaryan puniki ring galah sane sampun kaicen.
Nggih pamuput, tiyang nunas geng rena sinampura manawita pisuguh sane akincit puniki wenten katuna langkung ipun, inggian ring basal an aksara nyane tan manut ring pisuduk basaksara, lan antuk kakirangan tiyang purun ngaryanin panyelehan puniki. Mangda ledang ngawewehin mawastu jangkep, pinaka anggen pedoman ring para mahasisya indik napi manten keselehin ring kajian teks book punika. Sakadi wasana kata, tiyang mangaturang suksma, dumogi yasa kertin nyane prasida ngamangguhang karahajengan.

“Om Santih Santih Santih Om”

Singaraja, 16 April 2013
Penyusun.

Sumitra

ADYAYA I PURWAKA

1.1. Parindikan Teks Book utawi Buku Paplajahan Basa Bali
Sajeroning definisi buku paplajahan utawi buku teks pelajaran majeng ring Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 : Buku paplajahan inggih punika buku acuan sane wajib anggen ring sekolah-sekolah, mamuat materi ajahan manut ring daging nyane ritatkala anggen nincepang srada bhakti, budi pekerti, kepribadian, ilmu pengetahuan teknologi, kepekaan, lan kemampuan estetis, potensi fisik kesehatan sane kasusun madasar saking standar nasional pendidikan.
Manut saking pituduh Hartiadi Budi Santoso dari Deloitte Tax Solutions, buku paplajahan inggih punika buku-buku paplajahan pokok lan penunjang sane kaanggen ring TK, SD, SMP, SMU, Universitas sane nukung paiketan kurikulum sekolah nyane.
Manut saking pituduh Nazyastra, buku paplajahan (buku teks) inggih punika buku sane kaanggen majeng ring sekolah-sekolah sane mamuat materi ajahan ring wewidangan nyane. Ring definisi sane sampun katelantarang punika, cuteting bawos majeng ring buku paplajahan (buku teks) inggih buku sane kaanggen acuan paplajahan majeng ring sekolah-sekolah, mamuat sekancan materi ajahan lan medaging metode ajahan sane kaanggen ngawetuang tatujon paplajahan nasional punika.

1.2. Pasiakrama
1. Napi kemanten ceciren buku paplajahan sane kaanggen ring sekolah-sekolah?
2. Manut ring jenjang pendidikan, buku paplajahan napi sane kaselehin punika ?
3. Sire kemanten sane ngawi buku paplajahan (buku teks) punika?
4. Napi tatujon ngawi buku paplajahane punika?
5. Metode ajahan napi sane patut kaanggen manut ring materi ajahan ring buku paplajahan punika?
6. Napike sampun manut ring standar utawi kualitas buku paplajahan sane pinaka buku acuan ring para sisyane punika?
7. Napike sampun nganutin program pengajaran ritatlaka nelantarang indik materi ajahan ring buku paplajahan?
8. Napi daging buku paplajahan (teks book) punika sane kaselehin antuk SQ3R (Survey, Questions, Read, Recite, Review) ?

1.3 Tatujon
1. Mangdanya uning ring sajeroning ceciren buku paplajahan (buku teks)
2. Mangdanya uning buku paplajahan sane kaselehin kaanggen ring jenjang pendidikan
3. Mangdanya uning sire kemanten sane ngawi buku paplajahan punika
4. Mangdanya uning napi tatujon, metode, standar lan program pengajaran sane manut kaanggen ritatkala nelantarang daging materi ring buku paplajahane punika.
5. Mangdanya uning napi kemanten daging buku paplajahan punika sane kaselehin antuk SQ3R (Survey, Questions, Read, Recite, Review).

1.4 Kawigunan
1. Anggen pedoman ring sajeroning nyelehin buku paplajahan utawi buku teks
2. Anggen interpretasi ring sajeroning ngangen buku paplajahan
3. Anggen piranti panutan anggen nyelehin pepalihan sane wenten ring buku paplajahan utawi (buku teks / teks book) sane pinaka buku acuan majeng ring sekolah-sekolah.

ADYAYA II

2.1 Ceciren Buku Paplajahan utawi Teks Book
Schorling dan Batchelder (1956) ngamedalang 3 ceciren (buku teks) sane mawasta becik inggih punika : a. piranti ajahan sane nganutin tatujon pendidikan, b. mamuat sekancan teks materi, piranti latian utawi tugas, c. mamuatang conto-conto anggen ilustrasi anggen nulungin para sisiane malajah.
Ceciren buku paplajahan utawi buku teks inggih punika :
1. Buku teks pinaka buku sekolah majeng ring para sisiane ring pendidikan ipunne.
2. Daging utawi piranti buku teks punika sampun kaseleksiang.
3. Daging buku teks wantah wewidangan ajahan sane kaanggen ring pendidikan
4. Sane nyusun buku teks wantah para pengawi sane sampun professional ring wewidangan paplajahan.
5. Buku Teks sane kasurat madaging tatujon intruksional nyane
6. Buku teks kalengkapin antuk sarana ajahan
7. Buku teks kasusun sistematis nyarengin strategi paplajahan ipun
8. Buku teks kasusun kaiket antuk program paplajahan ipun.
2.1.1 Kriteria Buku Teks Sane Mawasta Becik
1. Buku teks punika madaging motivasi majeng ring para sisiane sane nganggen buku punika.
2. Buku teks punika madaging ilustrasi utawi conto-conto sane ngranayang para sisiane seleg nganggen buku punika malajah .
3. Buku teks punika nganggen pertimbangan aspek – aspek linguistic mangdanya para sisia sane nganggen enggal ipun ngerti ring paplajahan nyane.
4. Daging Buku teks mangdanya mamuat sekancan materi ajahan sane kaanggen ring kurikulum.
5. Buku teks punika madue point of view sane jelas lan pasti tur menstimulasi aktivitas para sisiane nganggen buku paplajahane punika.
Kriteria saking KBBI ingih punika ukuran sane pinaka dasar penilaian utawi katetapan. Nanging criteria panyelehan buku teks ingih punika ukuran utawi katentuang anggen tolok ukur utawi dasar penilaian utawi katetapan majeng ring buku teks ipun.
Pinaka guru sane professional mangdanya uningin sapunapi becikne buku teks sane kaanggen, patut ipun kaselehin. Ia sane nentuang, napike buku punika nganutun tatujon paplajahan sane sampun katentuang, napike sampun madue metode lan nganggon piranti media sane relevan. Mangdanya kaselehin antuk ipun. Ring sor puniki pedoman anggen nyelehin buku teks ingih punika :
1) kurikulum sane kalaksanayang
2) karakteristik mata pelajaran (ilmu yang relevan);
3) hubungan antara kurikulum, mata pelajaran, lan buku teks;
4) dasar-dasar panyusunan buku teks;
5) kualitas buku teks;
6) prinsip-prinsip anggen nyusun buku teks
7) panyelehan buku teks.
Program inti ini kemudian dilengkapi dengan program khusus yang meliputi beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan pilihan siswa. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap mata pelajaran ini memunyai ciri khas tersendiri dan tuntutan-tuntutan tersendiri pula.
2.2 Kawigunan Buku Teks
Buku teks inggih punika silih sinunggil buku pendidikan. Buku teks punika buku sane madaging ajahan-ajahan manut ring widang studi ipune sane kasusun sistematik madasar antuk tatujon nyane, orientasi paplajahan lan ngalimbakang sajeroning widyan sisiane Buku teks madaging lelintihan sane patut kawacen majeng ring para sisiane.

Yadin asapunika saking Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:3) buku teks utawi buku paplajahan inggih punika pupulan tulisan sane sistematik nelantarang parindikan widya paplajahan, sane kakawiang olih para pangawi nyane, nganggen skema kurikulum sane kalaksanayang ring pendidikan. Pusat Perbukuan (2006: 1) nyuteting bawos buku teks punika buku sane kaanggen majeng ring para sisiane pinaka piranti ajahan sane nganutin widangan nyane. Buku punika kalengkapin antuk prasrana ajahan lan daging nyane manut ring program ajahan sana kalaksanayang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s